Lotniska użytku publicznego wschodniej Polski

ModlinŚwidniku odbyła się bardzo interesująca konferencja, której głównym tematem były „LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO WSCHODNIEJ POLSKI”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Krajowa Sekcja Lotnicza SITK RP przy udziale Związku Regionalnych Portów Lotniczych oraz Portu Lotniczego Lublin S.A. wśród uczestników znalazła się. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Jedna z prezentacji jaka miała miejsce podczas konferencji poświęcona była konwencjonalnym rozwiązaniom w zakresie zapewnienia nawigacji jak też planowanych i wdrażanych w Polsce rozwiązań GNSS. Ponadto Prezes Krzysztof Banaszek zaprezentował wyniki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie obsłużonego ruchu lotniczego, a także założenia trzyletniego planu.

Wiele dyskusji poświecono również planom, problemom oraz możliwości poprawy stanu operacyjnego polskich regionalnych portów lotniczych. Oczywiście możliwości operacyjne oraz sposoby ich poprawy zostały przedstawione w związku z zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Jak wiadomo Polska jako jeden z gospodarzy zalana zostanie kibicami z całego kontynentu, większość z nich wybierze samoloty jako środek swojego transportu. Dlatego w trakcie dyskusji podkreślono konieczność dokładniejszego i pełniejszego przygotowania prognoz ruchu na lotniskach z uwagi na przymusowość zapewnienia odpowiedniej dla tego ruchu infrastruktury. Podczas konferencji odbyła się również rozmowy na temat ewentualnej budowy nowych polskich portów lotniczych. Przykładem może być Modlin, który gdyby nie EURO 2012 nie powstałby jeszcze przez najbliższe 5 lat.

Konferencja w Świdniku miała jeden główny cel, którym było zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych podczas budowy i eksploatacji portów lotniczych. Oczywiście podczas prezentacji zostały uwzględnione wymogi certyfikacyjne obsługi ruchu lotniczego, infrastruktury technicznej oraz wzajemnego oddziaływania przygranicznych portów lotniczych.

Podstawowe problemy poruszone podczas spotkania można ująć w sześciu najważniejszych punktach

1. Sieć lotnisk Wschodniej Polski, ich stan, plany rozwoju oraz potrzeby. 2. Ograniczone wymogi certyfikacyjne, obsługa ruchu na małych lotniskach. 3. Finansowanie ruchu lotniczego i przewoźników. 4. Uzasadniona rozbudowa infrastruktury portów lotniczych. 5. Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu. 6. Oddziaływanie portów przygranicznych.

Modlin

Comments are closed.